Nagrody

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Historia polskich symboli narodowych: herby, hymny, chorągwie, flagi…”

Nagrody dla uczestników Konkursu w kategorii praca plastyczna dla szkoły podstawowej klasy I–III:
I miejsce w kraju – planszowa, historyczna gra edukacyjna
II miejsce w kraju – gra historyczna typu memory
III miejsce w kraju – nagroda książkowa
Wszyscy uczniowie (uczestnicy) otrzymają dyplomy uczestnictwa, a najlepszy uczeń w szkole – dyplom laureata.

Nagrody dla uczestników Konkursu w kategorii test i praca plastyczna dla poszczególnych poziomów szkół (szkoła podstawowa klasy IV–VII; gimnazjum; szkoła ponadgimnazjalna):
I miejsce w kraju – nagrody rzeczowe w postaci sprzętu cyfrowego (smartfon, smartwatch, aparat cyfrowy lub tablet)
II miejsce w kraju – głośnik bezprzewodowy z bluetooth, odtwarzacz mp3 lub odtwarzacz mp4
III miejsce w kraju – Power Bank 20000mAh lub pendrive
Wszyscy uczniowie (uczestnicy) otrzymają dyplomy uczestnictwa, a najlepszy uczeń w szkole – dyplom laureata.

Nagrody dla Szkolnych Organizatorów Konkursu (szkoła podstawowa klasy I–III; szkoła podstawowa klasy IV–VII; gimnazjum; szkoła ponadgimnazjalna):
Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosi min. 30 uczniów (uczestników) otrzyma w prezencie zestaw piśmienniczy.
Ponadto każdy Szkolny Organizator Konkursu otrzyma pisemne podziękowanie w formie dyplomu za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na terenie szkoły.

II Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Historia II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne 1939–1945”

Nagrody dla uczestników Konkursu w kategorii test, praca plastyczna i praca fotograficzna dla poszczególnych poziomów szkół (szkoła podstawowa klasy IV–VII; gimnazjum; szkoła ponadgimnazjalna):
I miejsce w kraju – nagrody rzeczowe w postaci sprzętu cyfrowego (smartfon, smartwatch, aparat cyfrowy lub tablet)
II miejsce w kraju – głośnik bezprzewodowy z bluetooth, odtwarzacz mp3 lub odtwarzacz mp4
III miejsce w kraju – Power Bank 20000mAh lub pendrive
Wszyscy uczniowie (uczestnicy) otrzymają dyplomy uczestnictwa, a najlepszy uczeń w szkole – dyplom laureata.

Nagrody dla Szkolnych Organizatorów Konkursu (szkoła podstawowa klasy IV–VII; gimnazjum; szkoła ponadgimnazjalna):
Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosi min. 30 uczniów (uczestników) otrzyma w prezencie zestaw piśmienniczy.
Ponadto każdy Szkolny Organizator Konkursu otrzyma pisemne podziękowanie w formie dyplomu za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na terenie szkoły.