Kim jesteśmy?

W naszym Centrum pracują nauczyciele historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.

Nadrzędnym celem, jaki sobie stawiamy, jest zainteresowanie młodego człowieka różnymi aspektami wielowiekowej historii Polski, krzewienie patriotyzmu, ubogacanie dzieci i młodzieży w wiedzę historyczną poprzez udział w rozmaitych formach konkursowych.

Mamy nadzieję, że udział w proponowanych przez nas konkursach, zachęci dzieci i młodzież do osobistego poszukiwania odpowiedzi na pytania ukryte w dziejach państwa polskiego.