Wyniki

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i Szkolnym Organizatorom Konkursu za udział w naszych Konkursach, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej. Informacje o nowych Konkursach będziemy również wysyłać do Szkół i Szkolnych Organizatorów Konkursu drogą poczty elektronicznej.

Informacja dla uczestników oraz Szkolnych Organizatorów Konkursu

W dniu 17.01.2018 r. zakończyliśmy wysyłanie do szkół wyników, nagród i dyplomów dla uczestników oraz Szkolnych Organizatorów Konkursu.

Wszelkie uwagi dotyczące spraw związanych z organizowanymi Konkursami, Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL będzie przyjmować do 18 lutego 2018 r. Po tym terminie Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL nie będzie przyjmować uwag dotyczących spraw związanych z organizowanymi Konkursami.

 

WYNIKI

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

Historia II wojny światowej:

Polskie Państwo Podziemne 1939–1945

Uczniowie szkół podstawowych – klasy IV–VII

Kategoria: test

I miejsce – Jakub Różycki – 40 pkt (otrzymuje smartfon)

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie

Szkolny Organizator Konkursu: Małgorzata Buczyńska

II miejsce – Damian Wiśniewski – 39 pkt (otrzymuje głośnik bezprzewodowy z bluetooth)

Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Demskiego w Straszewie

Szkolny Organizator Konkursu: Małgorzata Sawińska

III miejsce – Miłosz Sarna – 38 pkt (otrzymuje pendrive)

Zespół Szkół w Budach Głogowskich

Szkolny Organizator Konkursu: Katarzyna Dziedzic

Uczniowie szkół podstawowych – klasy IV–VII

Kategoria: praca plastyczna

I miejsce – Wiktor Sobczyk (otrzymuje smartfon)

Szkoła Podstawowa nr 222 w Warszawie

Szkolny Organizator Konkursu: Urszula Kaczmarczuk

II miejsce – Kamil Wnęk (otrzymuje głośnik bezprzewodowy z bluetooth)

Publiczna Szkoła  Podstawowa nr 4 im. Św. Barbary w Bochni

Szkolny Organizator Konkursu: Beata Piątkowska

III miejsce – Karina Gościniak (otrzymuje pendrive)

Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

Szkolny Organizator Konkursu: Wojciech Cywiński                           

Uczniowie gimnazjum – klasy II–III

Kategoria: test

I miejsce – Adam Pobiarżyn – 36 pkt (otrzymuje smartfon)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku

Szkolny Organizator Konkursu: Bogdan Pobiarżyn

II miejsce – Patryk Karólski – 35 pkt (otrzymuje głośnik bezprzewodowy z bluetooth)

Gimnazjum Sportowo-Mundurowe Oświatowiec w Łodzi

Szkolny Organizator Konkursu: Anna Strembska

III miejsce – Maksymilian Warmuz – 34 pkt (otrzymuje pendrive)

Gimnazjum im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Szkolny Organizator Konkursu: Daniel Wolborski

Kategoria: praca fotograficzna

I miejsce – Maxym Sosnowski (otrzymuje smartfon)

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rzeszowie

Szkolny Organizator Konkursu: Monika Flaga

II miejsce – Kamil Brzezina (otrzymuje głośnik bezprzewodowy z bluetooth)

Szkoła Podstawowa nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących

im. Armii Krajowej w Bielsku Białej

Szkolny Organizator Konkursu: Mariola Pietera

III miejsce – Anita Jakóbiak (otrzymuje pendrive)

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie

Szkolny Organizator Konkursu: Barbara Barcińska

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – liceum, technikum, szkoła zawodowa

Kategoria: test

I miejsce – Kazimierz Krzycki – 40 pkt (otrzymuje smartfon)

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży

Szkolny Organizator Konkursu: Maria Sawicka

II miejsce – Wojciech Pochwała – 39 pkt (otrzymuje głośnik bezprzewodowy z bluetooth)

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku Kamiennej

Szkolny Organizator Konkursu: Arkadiusz Bogucki

III miejsce – Tomasz Wieczorek – 38 pkt (otrzymuje pendrive)

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

Szkolny Organizator Konkursu: Anna Głąb

Kategoria: praca fotograficzna

I miejsce – Mateusz Kwiatek (otrzymuje smartfon)

Zespól Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Szkolny Organizator Konkursu: Bożenna Razik

I miejsce – Michał Ślusarczyk (otrzymuje smartfon)

Zespól Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Szkolny Organizator Konkursu: Ewa Wójcikowska

II miejsce – Dawid Biszczan (otrzymuje głośnik bezprzewodowy z bluetooth)

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Szkolny Organizator Konkursu: Beata Abramczyk

III miejsce – Emilia Wikło (otrzymuje pendrive)

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku Kamiennej

Szkolny Organizator Konkursu: Arkadiusz Bogucki

Uczniowie (szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych) w kategorii testu zostali sklasyfikowani według poniższej tabeli:

Ogólnopolski Konkurs Historyczny

Historia II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne 1939–1945

Test

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Szkoła ponadgimnazjalna

Maksymalna

liczba zdobytych punktów

Miejsce

w kraju

Maksymalna

liczba zdobytych punktów

Miejsce

w kraju

Maksymalna

liczba zdobytych punktów

Miejsce

w kraju

40 pkt

1.

 

 

40 pkt

1.

39 pkt

2.

 

 

39 pkt

2.

38 pkt

3.

 

 

38 pkt

3.

37 pkt

4.

 

 

37 pkt

4.

36 pkt

5.

36 pkt

1.

36 pkt

5.

35 pkt

6.

35 pkt

2.

35 pkt

6.

34 pkt

7.

34 pkt

3.

34 pkt

7.

33 pkt

8.

33 pkt

4.

33 pkt

8.

32 pkt

9.

32 pkt

5.

32 pkt

9.

31 pkt

10.

31 pkt

6.

31 pkt

10.

30 pkt

11.

30 pkt

7.

30 pkt

11.

29 pkt

12.

29 pkt

8.

29 pkt

12.

28 pkt

13.

28 pkt

9.

28 pkt

13.

27 pkt

14.

27 pkt

10.

27 pkt

14.

26 pkt

15.

26 pkt

11.

26 pkt

15.

25 pkt

16.

25 pkt

12.

25 pkt

16.

24 pkt

17.

24 pkt

13.

24 pkt

17.

23 pkt

18.

23 pkt

14.

23 pkt

18.

22 pkt

19.

22 pkt

15.

22 pkt

19.

21 pkt

20.

21 pkt

16.

21 pkt

20.

20 pkt

21.

20 pkt

17.

20 pkt

21.

19 pkt

22.

19 pkt

18.

19 pkt

22.

18 pkt

23.

18 pkt

19.

18 pkt

23.

17 pkt

24.

17 pkt

20.

17 pkt

24.

16 pkt

25.

16 pkt

21.

16 pkt

25.

15 pkt

26.

15 pkt

22.

15 pkt

26.

14 pkt

27.

14 pkt

23.

14 pkt

27.

13 pkt

28.

13 pkt

24.

13 pkt

28.

12 pkt

29.

12 pkt

25.

12 pkt

29.

11 pkt

30.

11 pkt

26.

11 pkt

30.

10 pkt

31.

10 pkt

27.

10 pkt

31.

9 pkt

32.

9 pkt

28.

9 pkt

32.

8 pkt

33.

8 pkt

29.

8 pkt

33.

7 pkt

34.

7 pkt

30.

7 pkt

34.

6 pkt

35.

6 pkt

31.

6 pkt

35.

5 pkt

36.

5 pkt

32.

5 pkt

36.

4 pkt

37.

4 pkt

33.

4 pkt

37.

3 pkt

38.

3 pkt

34.

3 pkt

38.

2 pkt

39.

2 pkt

35.

2 pkt

39.

1 pkt

40.

1 pkt

36.

1 pkt

40.

W kategorii pracy plastycznej lub pracy fotograficznej oceniane były walory artystyczne prac i przyznawano wyłącznie miejsca 1., 2. i 3. dla każdego typu szkoły. Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy szkolnych laureatów Konkursu lub dyplomy uczestnika.

Wyniki Konkursu są ostateczne.

Wszyscy uczniowie biorący udział w Konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa, najlepsi uczniowie w szkole – dyplomy szkolnego laureata Konkursu.

Wszyscy Szkolni Organizatorzy Konkursu otrzymują pisemne podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu na terenie szkoły.

Nagrody i dyplomy dla uczniów oraz Szkolnych Organizatorów Konkursu, a także szczegółowe wyniki dla każdej szkoły, zostaną wysłane do szkół do końca stycznia 2018 roku.

Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL

 

WYNIKI

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

Historia polskich symboli narodowych:

herby, hymny, chorągwie, flagi…

Uczniowie szkół podstawowych – klasy I–III

Kategoria: praca plastyczna

I miejsce – Mikołaj Woźnicki (otrzymuje planszową, historyczną grę edukacyjną)

Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rzeszowie

Szkolny Organizator Konkursu: Krzysztof Korczykowski

II miejsce – Iga Połukord (otrzymuje grę historyczną typu memory)

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Policach

Szkolny Organizator Konkursu: Dorota Piekarska

III miejsce – Aleksandra Woźniak (otrzymuje nagrodę książkową)

Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie

Szkolny Organizator Konkursu: Magdalena Wrzesińska

Uczniowie szkół podstawowych – klasy IV–VII

Kategoria: test

I miejsce – Jan Szufnarowski – 38 pkt (otrzymuje smartfon)

Szkoła Podstawowa w im. Adama Wodziczki w Rogalinku

Szkolny Organizator Konkursu: Anna Krause

II miejsce – Agnieszka Kurowska – 37 pkt (otrzymuje głośnik bezprzewodowy z bluetooth)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance

Szkolny Organizator Konkursu: Honorata Pękul

III miejsce – Jagoda Żołądź – 36 pkt (otrzymuje pendrive)

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie

Szkolny Organizator Konkursu: Małgorzata Buczyńska

Uczniowie szkół podstawowych – klasy IV–VII

Kategoria: praca plastyczna

I miejsce – Ewa Barańska (otrzymuje smartfon)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyminie

Szkolny Organizator Konkursu: Izabela Fronczak

II miejsce – Magdalena Biskup (otrzymuje głośnik bezprzewodowy z bluetooth)

Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej Szkoła Podstawowa w Bereście

Szkolny Organizator Konkursu: Marta Kiklica

III miejsce – Jan Szufnarowski (otrzymuje pendrive)

Szkoła Podstawowa w im. Adama Wodziczki w Rogalinku

Szkolny Organizator Konkursu: Anna Krause       

Uczniowie gimnazjum – klasy II–III

Kategoria: test

I miejsce – Kacper Wrzosek – 37 pkt (otrzymuje smartfon)

Gimnazjum w Zakępiu

Szkolny Organizator Konkursu: Marek Pietrzak

II miejsce – Weronika Tarka – 36 pkt (otrzymuje głośnik bezprzewodowy z bluetooth)

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie

Szkolny Organizator Konkursu: Mariola Hołodyn

III miejsce – Miłosz Olszewski – 34 pkt (otrzymuje pendrive)

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Szkolny Organizator Konkursu: Joanna Piątkowska

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – liceum, technikum, szkoła zawodowa

Kategoria: test

I miejsce – Zuzanna Góra – 38 pkt (otrzymuje smartfon)

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

Szkolny Organizator Konkursu: Anna Głąb

II miejsce – Kinga Rzymowska – 37 pkt (otrzymuje głośnik bezprzewodowy z bluetooth)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

Szkolny Organizator Konkursu: Marcin Krasiński

III miejsce – Michał Chabrowski – 36 pkt (otrzymuje pendrive)

I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

Szkolny Organizator Konkursu: Ewa Gałązka

Uczniowie (szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych) w kategorii testu zostali sklasyfikowani według poniższej tabeli:

Ogólnopolski Konkurs Historyczny

Historia polskich symboli narodowych: herby, hymny, chorągwie, flagi…

Test

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Szkoła ponadgimnazjalna

Maksymalna

liczba zdobytych punktów

Miejsce

w kraju

Maksymalna

liczba zdobytych punktów

Miejsce

w kraju

Maksymalna

liczba zdobytych punktów

Miejsce

w kraju

38 pkt

1.

 

 

38 pkt

1.

37 pkt

2.

37 pkt

1.

37 pkt

2.

36 pkt

3.

36 pkt

2.

36 pkt

3.

35 pkt

4.

35 pkt

3.

35 pkt

4.

34 pkt

5.

34 pkt

4.

34 pkt

5.

33 pkt

6.

33 pkt

5.

33 pkt

6.

32 pkt

7.

32 pkt

6.

32 pkt

7.

31 pkt

8.

31 pkt

7.

31 pkt

8.

30 pkt

9.

30 pkt

8.

30 pkt

9.

29 pkt

10.

29 pkt

9.

29 pkt

10.

28 pkt

11.

28 pkt

10.

28 pkt

11.

27 pkt

12.

27 pkt

11.

27 pkt

12.

26 pkt

13.

26 pkt

12.

26 pkt

13.

25 pkt

14.

25 pkt

13.

25 pkt

14.

24 pkt

15.

24 pkt

14.

24 pkt

15.

23 pkt

16.

23 pkt

15.

23 pkt

16.

22 pkt

17.

22 pkt

16.

22 pkt

17.

21 pkt

18.

21 pkt

17.

21 pkt

18.

20 pkt

19.

20 pkt

18.

20 pkt

19.

19 pkt

20.

19 pkt

19.

19 pkt

20.

18 pkt

21.

18 pkt

20.

18 pkt

21.

17 pkt

22.

17 pkt

21.

17 pkt

22.

16 pkt

23.

16 pkt

22.

16 pkt

23.

15 pkt

24.

15 pkt

23.

15 pkt

24.

14 pkt

25.

14 pkt

24.

14 pkt

25.

13 pkt

26.

13 pkt

25.

13 pkt

26.

12 pkt

27.

12 pkt

26.

12 pkt

27.

11 pkt

28.

11 pkt

27.

11 pkt

28.

10 pkt

29.

10 pkt

28.

10 pkt

29.

9 pkt

30.

9 pkt

29.

9 pkt

30.

8 pkt

31.

8 pkt

30.

8 pkt

31.

7 pkt

32.

7 pkt

31.

7 pkt

32.

6 pkt

33.

6 pkt

32.

6 pkt

33.

5 pkt

34.

5 pkt

33.

5 pkt

34.

4 pkt

35.

4 pkt

34.

4 pkt

35.

3 pkt

36.

3 pkt

35.

3 pkt

36.

2 pkt

37.

2 pkt

36.

2 pkt

37.

1 pkt

38.

1 pkt

37.

1 pkt

38.

W kategorii pracy plastycznej lub pracy fotograficznej oceniane były walory artystyczne prac i przyznawano wyłącznie miejsca 1., 2. i 3. dla każdego typu szkoły. Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy szkolnych laureatów Konkursu lub dyplomy uczestnika.

Wyniki Konkursu są ostateczne.

Wszyscy uczniowie biorący udział w Konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa, najlepsi uczniowie w szkole – dyplomy szkolnego laureata Konkursu.

Wszyscy Szkolni Organizatorzy Konkursu otrzymują pisemne podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu na terenie szkoły.

Nagrody i dyplomy dla uczniów oraz Szkolnych Organizatorów Konkursu, a także szczegółowe wyniki dla każdej szkoły, zostaną wysłane do szkół do końca stycznia 2018 roku.

Szkolni Organizatorzy Konkursu, którzy zgłosili min. 30 uczniów, otrzymują zestawy piśmiennicze oraz pisemne podziękowanie

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko Szkolnego Organizatora Konkursu

TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim

Martyna Rękorajska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4  im. św. Barbary w Bochni

Beata Piątkowska

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Joanna Piątkowska

Agnieszka Szczepaniak

Agnieszka Czubat

Szkoła Podstawowa nr 356 w Warszawie

Andrzej Rudkowski

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach

Marlena Kiech

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie

Anetta Marciniak

I Liceum Ogólnokształcące

im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim

Janusz Błaszczyk

Zespół Szkół Elektronicznych Technikum nr 6 w Rzeszowie

Katarzyna Miśta

Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL