Zagadnienia

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Historia polskich symboli narodowych: herby, hymny, chorągwie, flagi...” TEST a) przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych, uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; b) składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (1  punkt za prawidłową odpowiedź) oraz z jednego pytania otwartego (od 0 do 10 punktów); c) przy pytaniach zamkniętych uczeń wybiera wyłącznie jedną odpowiedź i zaznacza ją przez zamalowanie odpowiedniego kwadratu na karcie odpowiedzi; d) do uzupełniania testu uczeń używa długopisu lub pióra z czarnym bądź niebieskim wkładem; nie wolno (...)

II Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Historia II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne 1939–1945” TEST a) przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych, uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; b) składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (1  punkt za prawidłową odpowiedź) oraz z jednego pytania otwartego (od 0 do 10 punktów); c) przy pytaniach zamkniętych uczeń wybiera wyłącznie jedną odpowiedź i zaznacza ją przez zamalowanie odpowiedniego kwadratu na karcie odpowiedzi; d) do uzupełniania testu uczeń używa długopisu lub pióra z czarnym bądź niebieskim wkładem; nie (...)